استخدام حسابدار،مسئول ایمنی،کاردان یا کارشناس اداری

استخدام یک نفرآشنا به انواع PLC درشرکت سراج خوی درشهر خوی

یک شرکت معتبر در صنعت چاپ به نیروهای متعهد و کارشناس در زمینه های اداری، ایمنی و حسابداری با شرایط …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام یک نفرآشنا به انواع PLC درشرکت سراج خوی درشهر خوی