استخدام وکیل پایه دو صرفا خانم جهت همکاری در تهران

استخدام یک شرکت پیمانکار EPC
به وکیل پایه دو صرفا خانم جهت همکاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۸۸۵۱۳۶۱۶

استخدام یک شرکت پیمانکار EPC