استخدام در شرکت داروسازی گل دارو اصفهان

استخدام یک شرکت معتبر صنعتی
شرکت داروسازی گل دارو واقع در شهرک صنعتی صفه اصفهان در ردیف های شغلی زیر استخدام می نماید: ۱ – کارشناس تبلیغات: آقا/خانم تسلط کافی به موشن گرافیک و اینفوگرافیک کارشناسی یا ارشد تبلیغات/بازاریابی یا گرافیک و رشته های مرتبط ارسال نمونه کار بصورت موشن گرافیک الزامی است ۲ – سوپروایزر منطقه: آقا توانایی سرپرستی […]

استخدام یک شرکت معتبر صنعتی