استخدام شرکت سازگار ارقام

استخدام گروه فنی مهندسی میکا
اهمیت و جایگاه منحصر به فرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی هر سازمان هر شرکتی را بر آن می دارد تا به نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمانی نگاه کند. در صورتی که در هر کدام از رشته ها و تخصصهای نام برده شده تمایل به همکاری با شرکت سازگار ارقام را […]

استخدام گروه فنی مهندسی میکا