استخدام ۳۷۰ نیروی جدید در مدارس استان قزوین

استخدام گروه صنایع برق و انرژی صبا
معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی از استخدام ۳۷۰ نیروی جدید در قالب استخدام پیمانی، دانشگاه فرهنگیان و سربازمعلم در مدارس استان قزوین خبر داد. به گزارش پانا، خیر اله رحمانی معاون پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی از استخدام  ۳۷۰ نیروی جدید در مدارس استان قزوین خبر داد.   وی گفت: در سال […]

استخدام گروه صنایع برق و انرژی صبا