استخدام شرکت آریا پیشرو قرن

استخدام کمک حسابدار در یک شرکت معتبر مهندسی مشاور بین المللی
شرکت آریا پیشرو قرن برای پروژه های خود نیاز به همکاری متخصصین ذیل با سابقه (طراحی، مدیریت طرح و نظارت کارگاهی) و مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر دارد. ۱- کارشناس فرآیند با ۱۰ سال سابقه کار مفید ۲- کارشناس برق با ۱۰ سال سابقه کار مفید ۳- کارشناس ابزار دقیق با ۱۰ سال سابقه […]

استخدام کمک حسابدار در یک شرکت معتبر مهندسی مشاور بین المللی