استخدام کارشناس بازرگانی خانم جهت شرکت تولیدی بازرگانی

استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر در کارگاه تابلو سازی-مشهد
به کارشناس بازرگانی خانم حداقل لیسانس آشنا به ترخیص گمرکات، مکاتبات بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی و ۳ سال تجربه جهت شرکت معتبر تولیدی بازرگانی در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: Hr.p1395@gmail.com

استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر در کارگاه تابلو سازی-مشهد