استخدام دفتر دار ،راننده پایه ۲، کارگر فنی درشرکت نصر نیروی یزد

استخدام کارمند پذیرش،کارشناس ارتباط با مشتری،کارمند امداد ابزار

شرکت مهندسی نصر نیروی یزد از افراد واجدشرایط ذیل در یزد به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید. ردیف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارمند پذیرش،کارشناس ارتباط با مشتری،کارمند امداد ابزار