استخدام کارشناس سرمایه گذاری،مسلط به انگلیسی در نهاد مالی

استخدام کارمند مسلط به آفیس در بنیاد بین المللی مطالعات چین

یک نهاد مالی دارای سهامدار خارجی و با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، با شرایط زیر در تهران …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارمند مسلط به آفیس در بنیاد بین المللی مطالعات چین