استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر و معظم فناوری اطلاعات

استخدام کارمند اداری و کارشناس و پرسنل تولید

یک شرکت معتبر و معظم فناوری اطلاعات برای تکمیل کادر فروش سرویس های نوین زیرساختی اینترنتی خود برای دپارتمان فروش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارمند اداری و کارشناس و پرسنل تولید

تلگرام نارنجی