پرداخت سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان درحال اجرا است

استخدام کارمند اداری،تحصیلدار در یک شرکت معتبر بازرگانی

خبرگزاری ایرنا : معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با همکاری دستگاه های اجرایی، پرداخت سهم اضافه کار از حقوق فرد بازنشسته به مستمری آنان، در حال اجرا است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارمند اداری،تحصیلدار در یک شرکت معتبر بازرگانی