استخدام ۳ردیف شغلی در شرکت مهرگان پخش حافظ (مزمز)

استخدام کارشناسCall Center،بازرگانی،منابع انسانی،مدیر سیستم

شرکت مهرگان پخش حافظ (مزمز) در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناسCall Center،بازرگانی،منابع انسانی،مدیر سیستم