استخدام کارشناس بازرگانی در مدیریت پروژه نیروگاه های سولار

استخدام کارشناس و سرپرست فروش باحقوق،پورسانت،بیمه

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار، واقع در محدوده چهارراه ولیعصر در تهران در بخش بازرگانی خود جهت توسعه واحد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس و سرپرست فروش باحقوق،پورسانت،بیمه