استخدام تعدادی تعمیر کار آسانسور جهت نیروی مقیم در تهران

استخدام کارشناس مرکز تماس در شرکت TAP30
به تعدادی تعمیر کار آسانسور جهت نیروی مقیم در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۸۸۱۷۵۶۹۶

استخدام کارشناس مرکز تماس در شرکت TAP30