استخدام اپراتور سایت خبری،دبیر خبر،سر دبیر در یک مجموعه رسانه ای

استخدام کارشناس فنی در رشته صنایع غذایی در شرکت imix

یک مجموعه رسانه ای معتبر در نظر دارد در ردیف های شغلی ذیل از واجدین شرایط در تهران دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس فنی در رشته صنایع غذایی در شرکت imix