استخدام کارشناس تیم تولید و پیاده سازی درشرکتی معتبر/اصفهان

استخدام کارشناس فروش و منشی در یک شرکت معتبر تولیدی

شرکت فن آوران سیستم نوین ارقام (سیسناتک) ، فعال در زمینه طراحی و تولید سامانه های سازمانی مالی، بازرگانی و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس فروش و منشی در یک شرکت معتبر تولیدی