استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در یک مجله تخصصی نساجی

استخدام کارشناس فروش نرم افزار بازرگانی با مزایای عالی

یک مجله تخصصی در حوزه نساجی و فرش به یک کارشناس فروش و بازاریابی با مشخصات زیر در تهران نیاز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس فروش نرم افزار بازرگانی با مزایای عالی