استخدام۵ردیف شغلی درنمایندگی انحصاری شرکتFey GmbHدراصفهان

استخدام کارشناس فروش در موسسه آموزشی مرآت

نمایندگی انحصاری شرکت  Fey GmbH در ایران و خاور میانه در زمینه High Pressure Sealing جهت توسعه بازارهای نفت و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس فروش در موسسه آموزشی مرآت