استخدام کارشناس فروش تلفنی درشرکتی معتبر در زمینه فروش نرم افزار

استخدام کارشناس فروش بابیمه و پاداش در شرکت تبلیغاتی افق فردا
یک شرکت معتبر در زمینه فروش نرم افزار تعدادی کارشناس فروش تلفنی را با شرایط ذیل در تهران استخدام می نماید.  عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس فروش تلفنی آشنایی با اصول و فنون مذاکره تسلط بر روش های فروش و بازاریابی تعهد نسبت به اهداف شرکت توانایی برنامه ریزی و دستیابی به اهداف از […]

استخدام کارشناس فروش بابیمه و پاداش در شرکت تبلیغاتی افق فردا