استخدام حسابدار جهت پخش مواد غذایی – شهر بجنورد

استخدام کارشناس فروش(رشته های کامپیوتر،مهندس برق)
به حسابدار جهت پخش مواد غذایی در بجنورد نیازمندیم. ساعت تماس ۸ تا ۱۵ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن:۰۵۸۳۲۲۹۴۷۹۳,۰۹۱۵۸۵۲۷۴۴۶ استخدام در بجنورد

استخدام کارشناس فروش(رشته های کامپیوتر،مهندس برق)