استخدام کابینت ساز در یک شرکت تولیدی در مشهد

استخدام کارشناس فروش(رشته شیمی)جهت تجهیزات آزمایشگاهی
به کابینت ساز در یک شرکت تولیدی در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۵۱۳۶۶۶۹۶۷۵

استخدام کارشناس فروش(رشته شیمی)جهت تجهیزات آزمایشگاهی