لیست نهایی پذیرفته شدگان نیروهای شرکتی علوم پزشکی گراش اعلام شد

استخدام کارشناس فروش،بازاریابی باحقوق ثابت،پورسانت،بیمه
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشکده لیست نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکتی در قالب نیروهای تنظیفات و تاسیسات را به شرح زیر اعلام کرد: پذیرفته شدگان جهت انجام مراحل بعدی استخدامی، از تاریخ ۱۷  لغایت ۲۳ مرداد به دانشکده علوم پزشکی واقع در بلوار دانشجو، […]

استخدام کارشناس فروش،بازاریابی باحقوق ثابت،پورسانت،بیمه