استخدام مدیر روابط عمومی،سوپروایزر درمجموعه کاتیگا/شیراز

استخدام کارشناس روابط عمومی در دلتا همراه پردازش شرق

مجموعه کاتیگا، در راستای تکمیل کادر خود در شیراز، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی های زیر دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس روابط عمومی در دلتا همراه پردازش شرق