استخدام کارشناس بازاریابی وفروش دریک شرکت معتبر صنعتی معدنی

استخدام کارشناس تولید محتوا،کارشناس بازاریابی و کارشناس فروش

یک شرکت معتبر صنعتی معدنی جهت دفتر مرکزی خود در تهران نیازمند یک نفر کارشناس بازاریابی و فروش خانم با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس تولید محتوا،کارشناس بازاریابی و کارشناس فروش