استخدام ۳ ردیف شغلی در سازمان آموزشی کاگو

استخدام کارشناس بازرگانی در زمینه تجهیزات الکترونیکی تخصصی

سازمان آموزشی کاگو،ناشر معتبرکتاب‏های کمک درسی از افراد واجد شرایط در ردیف‏ های شغلی ذیل در تهران دعوت به همکاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس بازرگانی در زمینه تجهیزات الکترونیکی تخصصی

تلگرام نارنجی