استخدام کارشناس ارشد ژئوتکنیک مسلط به انجام آزمایشات در کرج

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی صنایع الکترونیک در تهران
به کارشناس ارشد ژئوتکنیک مسلط به انجام آزمایشات و تهیه گزارش مکانیک خاک در کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۶۳۴۵۰۲۲۴۷,۰۹۱۲۲۶۴۵۰۶۲

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی صنایع الکترونیک در تهران