استخدام موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در تهران

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در گروه تولیدی عصر جدید
به تعدادی کارشناس ارشد و بالاتر در رشته های اقتصاد، مدیریت، مهندسی صنایع، علوم اجتماعی، رفاه اجتماعی، آمار جهت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: info@saba-psi.ir

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در گروه تولیدی عصر جدید