استخدام مسئول دفتر مدیر عامل باحقوق،بیمه درگلدیران

استخدام کارشناس بازاریابی(به صورت حضوری وتلفنی)/تهران

ستاد گروه گلدیران در راستای تکمیل کادر خود در تهران ، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس بازاریابی(به صورت حضوری وتلفنی)/تهران