استخدام مدیر مالی آشنا به سیستم پیوست در تهران

استخدام کارشناس امور مالی جهت وصول مطالبات درلوازم طبی ایران
به مدیر مالی آشنا به سیستم پیوست و سابقه کار در صرافی در تهران محدوده ی امین حضور نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۳۳۵۴۶۱۲۴ , ۰۹۱۲۳۸۴۰۵۷۴

استخدام کارشناس امور مالی جهت وصول مطالبات درلوازم طبی ایران