استخدام کاردان آزمایشگاه در شرکت تجهیزات پزشکی در کرج

استخدام کارشناس الکترونیک صنعتی درشرکت آرمان الکترونیک در شاهرود
به کاردان آزمایشگاه جهت بخش فروش شرکت تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی در کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۶۳۲۷۷۵۴۶۸

استخدام کارشناس الکترونیک صنعتی درشرکت آرمان الکترونیک در شاهرود