استخدام منشی،آشنا به امور اداری و کامپیوتر در نشریه گردشگری

استخدام کادر فنی و اداری در شرکت آونگ

شرکت تبلیغاتی و گردشگری نشریه گردشگری، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کادر فنی و اداری در شرکت آونگ