استخدام دو ردیف شغلی در اصفهان

استخدام چهار ردیف شغلی در قم
یک شرکت داروسازی فعال در شهر اصفهان مستقر در شهرک صنعتی صفه جهت تکمیل کادر خود به نیروهای مستعهد و مطابق با شرایط احراز زیر نیازمند است. ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شغل مورد نظر تخصص و توانایی جنسیت استان محل خدمت  ۱  کارشناس ارشد  مدیریت منابع انسانی، MBA گرایش منابع انسانی، مدیریت بازرگانی گرایش تحول، […]

استخدام چهار ردیف شغلی در قم