کمبود مجوز استخدام پرستار

استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت پویش فولاد سپاهان
دکتر سیدرضا مظلوم با اشاره به آئین نامه سال ۹۴، تاکید کرد: بر اساس این آئین نامه متولی آموزش از دانشکده به بیمارستان تغییر یافت و سئوال جامعه پرستاری در آن زمان این بود که چرا باید به ۵۰ سال قبل بازگردیم. وی افزود: این آئین نامه موجب می شد تا پذیرش پرستار از مجاری […]

استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت پویش فولاد سپاهان