استخدام شرکت معتبر جهت پروزه نیروگاه در شهرستان چابهار

استخدام چهار رده شغلی در نماینگی دل افکار شیراز
شرکت معتبر جهت پروزه نیروگاه در شهرستان چابهار به تخصص های ذیل نیازمند است. ردیف عنوان شغل حداقل سابقه کار توضیحات ۱ سرپرست کارگاه(مهندس عمران) ۱۲ سال با سابقه نیروگاهی ابنیه و سیویل ۲ سرپرست دفتر فنی(مهندس عمران) ۸ سال با سابقه پروزه های صنعتی یا نیروگاهی و مسلط به نرم افزارهای مربوطه ۳ کارشناس دفتر فنی(مهندس […]

استخدام چهار رده شغلی در نماینگی دل افکار شیراز