موافقت مجلس با دوفوریت استخدام مهندسان ناظر کشاورزی

استخدام چند ردیف شغلی در یک شرکت فنی و مهندسی در اصفهان
موافقت مجلس با دوفوریت استخدام مهندسان ناظر کشاورزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح استخدام مهندسان ناظر بخش کشاورزی موافقت کردند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تقاضای جمعی از نمایندگان برای دوفوریت طرح استخدام مهندسان ناظر کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و پس از توضیحات نماینده طراحان، […]

استخدام چند ردیف شغلی در یک شرکت فنی و مهندسی در اصفهان