استخدام نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق آزمون است

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت شکوفامنش
همدان – رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: استخدام نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق آزمون است.  سید حبیب اله موسوی‌بهار ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، فرهنگی و دانشجویی و امور اجتماعی و مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی همدان که در مرکز همایش‌های دانشگاه برگزار […]

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت شکوفامنش