استخدام صندوقدار و تعدادی نیرو جهت کار در آشپزخانه – اصفهان

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر در کوپال صنعت در گیلان
به یک صندوقدار خانم جهت شیفت شب و چند نفر خانم در شیفت ظهر جهت کار در آشپزخانه در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۱۳۴۴۱۱۱۱۲,۰۹۳۸۱۱۶۰۰۲۸

استخدام چرخکار ماهر و نیمه ماهر در کوپال صنعت در گیلان