جزئیات مرحله مصاحبه علمی جذب عمومی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۵

استخدام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
پیرو اعلام نتایج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۵(داوطلبان دانشگاهی و حوزوی) و اطلاعیه­ های مربوط، جزئیات مرحله مصاحبه علمی پذیرفته شدگان به شرح زیر اعلام می­گردد:  ۱-‌ زمان برگزاری مصاحبه علمی: مرحله مصاحبه علمی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۵ در سال جاری، آغاز و در سال ۱۳۹۶ تداوم پیدا خواهد کرد. بر این اساس، زمان مصاحبه علمی […]

استخدام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران