اطلاعیه ی سازمان سنجش آموزش کشور درباره ی سایر مراحل استخدام پیمانی

استخدام پنج ردیف شغلی در شرکت هومینگ
قابل توجه معرفی شدگان سه برابر ظرفیت رشته‌ شغل محلهای سازمان سنجش آموزش کشور درآزمون استخدامی مورخ ۹۶/۶/۰۳   بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۰۶/۰۳ که اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردیده است، می‌رساند لازم است جهت تحویل مدارک […]

استخدام پنج ردیف شغلی در شرکت هومینگ