استخدام فروشنده،کارمندمالی،مامورپخش درشرکت گلپخش اول/لرستان

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان،متصدی مرکز تماس در تهران

شرکت گلپخش اول توزیع کننده انحصاری محصولات Softlan ،AVEو Golrang  در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان،متصدی مرکز تماس در تهران