استخدام منشی،جهت کار دفتری در شرکت ابداع برق برنا

استخدام پرسشگر دریک موسسه تحقیقات بازار معتبر/تهران،کرج

شرکت ابداع برق برنا، جهت تکمیل کادر اداری، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام پرسشگر دریک موسسه تحقیقات بازار معتبر/تهران،کرج