استخدام شرکت آرگون صنعت جهان

استخدام پارک علم ­و فناوری استان ­فارس
فرصت های شغلی شرکت آرگون صنعت جهان از افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری دعوت میکند نماینده فروش شهرستان لیسانس آشنایی با مفاهیم فروش و بازاریابی حداقل ۲ سال سابقه فعالیت در بازار برق کارشناس پشتیبانی فنی لیسانس رشته های برق الکترونیک، قدرت، کنترل آشنایی با سنسور ها تسلط به زبان انگلیسی بازاریاب لیسانس آشنایی […]

استخدام پارک علم ­و فناوری استان ­فارس