استخدام ویزیتور حضوری و سرپرست فروش در شرکت گلستان در شیراز

استخدام ویزیتورحضوری،سرپرست فروش در شرکت گلستان درکرمانشاه

شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود، سرپرست فروش و تعدادی فروشنده حرفه ای در شیراز، با شرایط ذیل را …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ویزیتورحضوری،سرپرست فروش در شرکت گلستان درکرمانشاه