استخدام ۶ردیف شغلی در گروه نوآوری فناوری ارنیکا/ تهران

استخدام ویزیتور،مرچندایزر(نیروی چیدمان)در شرکت شکوفامنش-قم

شرکت کاوشگران ارتباط نوین یکتا (گروه نوآوری فناوری ارنیکا) در راستای تکمیل سرمایه انسانی خود با شرایط زیر در تهران …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ویزیتور،مرچندایزر(نیروی چیدمان)در شرکت شکوفامنش-قم