استخدام کارشناس تولید رشته شیمی و زیست در گروه روژه در یزد

استخدام وکیل،مشاورحقوقی درتهران،اصفهان،فارس،آذربایجان شرقی،خراسان رضوی

گروه تولیدی روژه تکنولوژی جهت تکمیل کادر تولید خود در یزد استخدام به عل می آورد.  عنوان شغلی شرایط احراز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام وکیل،مشاورحقوقی درتهران،اصفهان،فارس،آذربایجان شرقی،خراسان رضوی