استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استخدام وزارت نیرو سال ۹۵ (اعلام رسمی زمان برگزاری آزمون)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز آبان ۹۵ – شروع استخدام دانشگاههای ‌علوم ‌پزشکی ‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد با توجه به اعلام نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروه های آموزشی از فارغ التحصیلان […]

استخدام وزارت نیرو سال ۹۵ (اعلام رسمی زمان برگزاری آزمون)

دانلود بیتالک