استخدام شرکت پتروپالایش کنگان در منطقه پارس جنوبی

استخدام وزارت نیرو در سال ۹۶ (اعلام نتایج)
آگهی دعوت به همکاری با شرکت پتروپالایش کنگان در منطقه پارس جنوبی (کنگان) با استعانت از خداوند متعال شرکت پتروپالایش کنگان در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان ذکور(مرد)واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس به شرح ذیل نیروی انسانی […]

استخدام وزارت نیرو در سال ۹۶ (اعلام نتایج)