استخدام وزارت نیرو (شرکت های آب و فاضلاب شهری)

استخدام وزارت نیرو در سال ۹۶ (اطلاعیه جدید)
استخدام وزارت نیرو (شرکت های آب و فاضلاب شهری) سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو ۹۶ در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ شرکت های آب و فاضلاب شهری زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی ، تعدداد ۲۷۱ نفر […]

استخدام وزارت نیرو در سال ۹۶ (اطلاعیه جدید)