استخدام سازمان بنادر و دریانوردی (کلیه اخبار)

استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۵ (کلیه اخبار)
استخدام سازمان بنادر و دریانوردی   خبر ۱۰ بهمن ۹۵ – برنامه استخدام ۲۰۰ نفر در سازمان بنادر و دریانوردی خبرگزاریی صدا و سیما: ۱۶۰ نفر برای پست های تخصصی بندری، دریایی، فنی و مهندسی و حوزه های ایمنی دریایی و۴۰ نفر برای مشاغل عمومی و پشتیبانی با اولویت بنادر جنوبی کشور به استخدام سازمان […]

استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۵ (کلیه اخبار)