استخدام شرکت آذرخش انتقال نیرو سال ۹۵ (دریافت کارت آزمون)

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)
استخدام شرکت آذرخش انتقال نیرو دریافت کارت آزمون کاربران عزیز برای دریافت کارت آزمون استخدام شرکت آذرخش انتقال نیرو بر روی لینک زیر کلیک کنید برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک کنید شرکت آذرخش انتقال نیرو (بخش خصوصی) در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی (مرد) تعداد ۳۶ نفر جهت بهره برداری از پست‌های برق  فشارقوی، در […]

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)